Vallen Opstaan en Doorgaan

De verzorgende handen club

Door bemiddeling van de Landsmeerder huisarts dr. Kees Melcherts kwamen wij in
aanraking met de ‘groep’ van Happy Zorg.
De griep had ons geveld, er werd diezelfde avond nog een monumentaal
ziekenhuisbed gebracht met nog andere verpleegartikelen in opdracht van de arts.
Nu kon het ‘spel’ beginnen.
Mijn dochters en schoonzoon brachten mij naar de praktijk in de Dorpstraat voor het
plaatsen van een verblijfskatheter. Na wat moeite met de rollator om de ramp op te
lopen werden wij naar de behandelkamer geleid, waar een assistent ons op stond te
wachten en mij meteen een prik in de vingers gaf om mijn bloedwaardes te checken.
Daarna moest ik gaan liggen op de behandeltafel, zij hielpen mij aan alle kanten. In
samenwerking met de dokter werd de katheter geplaatst.
Nu nog even naar de apotheek voor een voorgeschreven medicijn.
Nadat zij mij thuisgebracht hadden kwam er al snel een jonge vrouw genaamd Greet
van Happy Zorg om ons in te schrijven. Het was grappig dat Nel haar familie nog
kende.
Nadat alles genoteerd was vertelde zij hoe het met de verzorging zou gaan: twee keer
per dag hulp met wassen, aan-, uitkleden en verzorging van doorligwondjes aan
hielen, die inderdaad al snel ontstonden.
In een half jaar tijd hebben wij de hele groep leren kennen.
Iedereen in de zorg had een uniform aan, het borstzakje was gevuld met
wondermiddelen, pennen, schaartjes, thermometer, telefoons, enz. en bij de wat
ouderen was opvallend dat hun oproepapparaat leek op de sigaar van Winston
Churchill.
Tot mijn verrassing waren er, naast de dames, twee jonge mannen bij (ik ben nog van
de oude stempel) die het vak ook uitstekend beheersen.
Ook Mirella, de fysiotherapeute, die met haar lieve lach en gezaghebbende stem mij
aanspoorde om te oefenen en mij geleerd om weer goed te bewegen, heeft
bijgedragen aan mijn herstel.
Wat opviel was dat zij allen knielend hun werk deden, ik voelde me gelijk een heilige
(schijnheilige).
Om bij het geloof te blijven denk ik aan een spreuk:
De heer is mijn herder
En de rest zien wij wel verder

Alle eer aan de verzorgende handen van Happy Zorg en zeker ook aan mijn partner

als mantelzorgster.