Koekenbakkers

                   KOEKENBAKKERS.

 

Op die bewuste middag van de senioren bijeenkomst, was het bomvol in het Zorgcentrum. Nico kwam in de hal naar mij toe

En zei: ‘Er is geen plaats voor buurtbewoners.’

‘Wat is er aan de hand?’ ‘Zo direct begint de "Bingo” voor de bewoners van Tabitha en daar horen jullie niet bij.’ Deze paniek bleek niet nodig, want Evert had in de tuin een tafel met zes stoelen geregeld. Even later waren ze er allemaal. Frits een vrijwilliger kwam langs en vroeg: ‘Is alles naar jullie zin?’ ‘Nee, die rottige muziek bij dat stelletje koekenbakkers in de keuken staat veel te hard en de zon is te fel .’

‘Daar gaan we wat aan doen’ zei  Frits met een lachje. Hij kwam met een grote parasol, de muziek werd getemperd, toen zaten we heerlijk. ‘Zo mannen, begon Brammetje zijn betoog, ik heb mijn lijstje weer gevonden waarop ik oude beroepen op geschreven had.

Het zijn er nog al wat dus zet je maar schrap.

‘Vroeger gebeurde de meeste dingen op straat.’ ‘Straathandel in allerlei vormen, straat muzikanten, pierementen, artiesten en veel bedelaars .De politie hield alles in de gaten,die werden toen dienders genoemd en er was politie te paard, wat wij knol smerissen noemden.

 

‘Heel veel gebeurde er in die tijd met paarden

daardoor was het altijd druk bij de hoefsmederijen.’ ‘Paard en wagen werden gebruikt door verhuizers, de groenteman, de melkboer, de olieman, schillenboer, kolen en turfboer en de pakjes werden bezorgd door van Gend en Loos.’ Ook bierbrouwers en aapjes koetsiers en trekschuiten maakten gebruik van het paard.’ ‘Henk zei: ‘ik ben huzaar geweest en dan zat je ook de hele dag tussen de paarden.’ Bij ons kwam de putjes schepper ook met paard en wagen’ zei Nico.

Frits kwam met een dienblad waarop een kan koffie, bekertjes, lepeltjes en melk en suiker.

‘Je bent een schat” zei Kees met een knipoog.

‘Kunnen we verder !’ riep Brammetje. ‘Er waren ook slepers karren, bruggen trekkers en heel veel steun trekkers.’ De meisjes en vrouwen gingen als dienstbode, werkster of was vrouw aan de slag.’ ‘ Heel  veel vrouwen werkten op ateliers, weverijen en garnalen pellerijen.’ ‘Dan waren er nog kastanje pelsters en koffie piksters.’ ‘Die koffie piksters waren in dienst van de koffie branderijen en moesten uit de ongebrande koffie, de verkeerde bonen pikken.’ Dat gebeurde aan lange tafels

waaraan ze de hele dag met hun vingers bezig waren om de goede bonen in bakjes te doen.’

 

 

Het was een echte rot baan, ze kregen een paar cent per kilo en wilde één cent per kilo meer, maar kregen het niet.’Er werd besloten om het werk voor één dag te staken.’ ‘Hele groepen van die vrouwen stonden voor de grootste koffie branderijen en zongen in koor.’

LATEN DE BAZEN DE PEST MAAR KRIJGEN, WIJ PIKKEN VANDAAG GEEN BONEN MEER!!!’ ‘Die cent hebben ze gekregen.’ Evert zei tegen mij ‘ dat moet jij je ook hebben geweten ome koffiebrander.’ ‘Nee

want dat was voor mijn tijd.’ ‘Trouwens die rauwe koffiebonen worden nu gelezen door een machine met een electriesch oog.’ We dronken nog een kopje koffie en keken om ons heen. Met dit extreme warme weer draaiden de afzuigers van de Tabitha keuken op volle toeren, die keuken grenst aan de tuin waar wij zaten. We zagen Kok Marco en collega’s volop aan ’t werk. Er verspreide zich een heerlijke geur.’Dat ruikt nog eens lekker” zei Henk. ‘Ze zijn kippen aan het braden ‘ wist Nico te vertellen. Daar was onze privé moppen tapper Brammetje weer. ‘Wie weet hoe je een homofiele haan noemt?’ Hij keek guitig het kringetje rond........EEN KIPPEN POOT.’ En weer werd er gelachen. Henk, vertelde dat hij in ’t verleden touw slager was geweest en daar knoopten we kabels en allemansenden.’

 

‘Wat is een allemansend?’ ‘ Dat is een geknoopt touw met knot, die onder een koperen bel hangt.’,om die bel te luiden, komt ieder aan dat end.’ Daar was Brammetje weer ‘Ik dacht dat het in de pisbak gebeurde?.......

‘Om te kunnen plassen moet alleman aan z’n end komen.’ ‘Wat een lolbroek is het toch zei Henk een beetje geïrriteerd. ’Zijn we nu door die beroepen heen? ’Bram keek op z’n briefje en zei: ‘ik heb nog visvrouwen, uien pellers, schoenlappers, klompenmakers, hoedentrekkers, spek en paardenslagers.”

Er waren ook sigarenmakers en pruimtabak strippers.’ ‘Pruimtabak werd veel gebruikt door havenarbeiders en bootwerkers.’Er mocht aan boord niet gerookt worden, dan was een pruimpje een oplossing.’Bram kwam ook met een alternatief.’ ‘Een man kwam bij zijn drogist en kocht een gros condooms, zo’n aantal was  heel bijzonder in die buurt.’ ‘Zal ik het voor u inpakken?’ vroeg de drogist. "Nee het gaat zo wel mee’ was het antwoord. De man stapte naar buiten, rukte de doos open en stortte de hele handel op de stoep. Hevig ontdaan rende de drogist naar buiten en zag de man driftig staan stampen op die kapotjes.’ Dat is toch zonde!!, schreeuwde hij. ‘Nee hoor, zo ben ik ook van het roken afgekomen.’ ‘Jongens, we nokken er mee het is veel te warm, ik ga naar huis om een douche te nemen, ‘Jullie ook?’