Zie ginds komt de stoomboot

ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT.

 

?xml:namespace>

In kabouterdorp was weer iets bijzonders

aan de hand. Koning baardje had van  de gemeente Hoofddorp een mail ontvangen

waarin hij las dat Sint Nicolaas met zijn

Pieterman knechten kabouter dorp - Weltevree wilde bezoeken en of ze dan gebruik van de circus tent konden maken.

Het gaat om zo’n 150 kinderen en de kinderen uit uw dorp. De bedoeling is zaterdag 3 december 2011 om 14 uur.

Gaarne per ongaande uw antwoord. Baardje stelde voor het met de andere kabouters en de circus directeur te bespreken. Hij gaf butler Joost de opdracht om ze uit te nodigen om de volgende middag 13.30 uur op zijn kantoor  aanwezig te zijn. Zo gebeurde het, dat ze met  hun zessen over het feest zaten te praten. Joost zei: ‘We moeten eerst die scholen informeren welke liedjes de kinderen moeten leren zingen.’

‘Ook zou ik graag de woensdag middag ervoor een generale repetitie willen houden en vertellen wie SINTERKLAAS is.’

‘Allen vonden het een goed plan en de mails met uitnodigingen werden verzonden. Het was op die woensdag middag hartstikke vol  en druk in de circus tent. De kabouter kindertjes, die nog nooit van de Sint hadden gehoord zaten op de voorste rij, er achter waren nog acht rijen met de andere kinderen.

Op het podium zat het orkest en stond Joost met een microfoon in de hand voor een schoolbord. Hij schraapte zijn keel en

nam het woord. ‘Hartelijk welkom allemaal, ik ben Joost Sterk , ik wil jullie iets van Sinterklaas vertellen.

          KIJK HIER IS ZIJN PORTRET.

 

 

?xml:namespace>

Hij werd 1700 jaar geleden in Myra (het huidige Turkije) tot bisschop gekozen.

Zijn woonplaats is Madrid in Spanje.

Daarom zingen we nu het liedje:  zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.

De grote kindervriend, die bekend is om zijn barmhartigheid gaat rond zijn verjaardag bij zoete kinderen langs om ze te belonen met snoepgoed en cadeautjes.

De laatste tijd is zijn paard de witte schimmel genaamd Marcel vaak zo moe dat hij er geen zin meer in heeft om langs al die huizen te gaan met zonnepanelen en zonder  schoorstenen. Dat bracht Sint op het idee om de kinderen op verzamel plaatsen te bezoeken want daar kunnen de snoep en pakjes pieten ook hun werk doen. ‘Dit is het verhaal, bedankt voor de aandacht, nu weten jullie allemaal wie Sinterklaas is.’ Ik kom bij jullie zitten om naar de liedjes te luisteren.’ Hij daalde het trapje af, de dirigent hief zijn stokje

En toen zongen allen Sinterklaas is jarig.

Er werd volop en goed gezongen en ook de andere liedjes kregen de aandacht tot ieders tevredenheid.

 

?xml:namespace>

Na afloop werd er nog even nagepraat en juffrouw Truusje van de kabouter school

zei tegen Joost ‘er zitten zoveel vreemde en ouderwetse woorden in die liedjes, ik moet steeds vragen beantwoorden.’

‘Juf wat is een tabberd, ‘Juf wat is een mijter, een roe of een gard en dat kost allemaal tijd voor wij aan zingen toekomen.’ ‘Ja dat hoort er allemaal bij

daarvoor zitten ze op school om wat te leren.’ Misschien gooit hij ook bij u wat in uw laarsje moet je maar denken,’ Bonne,Bonne, juffrouw Truus.’ Ze namen afscheid en riepen tot zaterdag.!!

---------------------------------------------------------------------

Zaterdag was aan gebroken en al vroeg in de middag zag je groepjes kinderen in het park op weg naar de circus tent. De papagaai hoorde je roepen ‘Kaartjes kopen’!! maar dat was niet nodig want ieder mocht gratis naar binnen om Sinterklaas te ontvangen. Binnen was het lekker warm en er klonk gezellige muziek van de Gypsy’s broers en Jürghen stond bij een microfoon en riep opeens ‘STILTE’

Hij deed een hand bij zijn oor en riep ‘wat horen jullie?’ .....Trippel, trappel, trippel, trap. ‘Wie denken jullie dat het is?’ ‘Juist ,

‘Het is het paard van Sinterklaasje.’

De gordijnen schoven open en daar was hij dan in vol ornaat gezeten op zijn witte paard. Het orkest speelde Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht en de kinderen zongen uit volle borst mee. Toen het zingen afgelopen was hoorde ik juffrouw Truus zeggen: ‘Dat met die knecht klopt ook niet, hij heeft er wel tien bij zich.’ De paarden piet hielp de Sint uit het zadel en gaf schimmel Marcel een aai over zijn hoofd. Sinterklaas nam plaats op een mooie leunstoel en kreeg een boek op schoot met een aantal namen van kinderen die bij hem moesten komen. Ondertussen gingen de snoepjes en koekjes pieten aan het uitdelen van lekkers want er mocht niet gestrooid worden. Ook kregen alle kinderen een dampende kop chocolade melk. Zie de maan schijnt door de bomen werd er nog gezongen en toen kwam een pony met wagen binnen gereden met op de bok twee zwarte pieten met jute zakken vol cadeautjes.

De meisjes kregen een Barbie pop met mode set en de jongens een lego doos.

De muziek liet horen: ‘Dank U Sinterklaasje.’ Toen steeg de goede Sint weer op zijn paard en reed naar buiten.

De kinderen zongen met de muziek: ‘Dag, Sinterklaasje ...Da...g, Da....g, Dag zwarte Piet.!!

Toen was het echt afgelopen en keerde ieder huiswaarts.