Rondleiding met Wijsneus

    RONDLEIDING MET KABOUTER

                     WIJSNEUS.

 

Tot en met maart worden elke woensdag

Rondleidingen georganiseerd om het publiek te laten zien hoe en waarvan de dorpskaboutertjes leven.

Als je kabouterdorp Weltevree binnen gaat loop je recht door tot je aan de kinderboerderij komt. Daar wonen geiten, bokken, schapen, lammetjes, kalfjes, biggetjes en ezels gezellig bij elkaar en worden verzorgd door Jap, Job en Jul drie werkkaboutertjes. Even verder zijn de marmotten huisjes, konijnenheuvel, duiventil, papagaaien kooi en muizenstad met onze kleine Belg Sjefke als verzorger.

Grenzend aan dit geheel is de vlindertuin van Roosje. Er naast de circustent met daarachter de speeltuin. Dan komen we bij de vijvers met watervogels die door kabouter Spitsneus beheert en verzorgd worden. Nu steken we een weilandje over en komen bij de biologische groente en kruiden tuinen waar Klaasje Vaak elke dag aan het werk is om de mooiste resultaten te bereiken.            

De kruiden worden verkocht in de Dirotheek van Aagje Knol.  Er naast is het schooltje waar inmiddels 20 kinderen les krijgen van juffrouw Truus. Dan zien we het gemeentehuis en de dokters praktijk waar ook een veearts zitting houdt.
 
Daar is het kleine koopstraatje met op de hoek de poffertjeskraam van Margrietje. Dat grotere gebouw is het logement van Freddy  en Vrouwke die inmiddels twee kinderen hebben een meisje Donsje en een jongetje Wimpie. Als vaste bewoners hebben zij: de oude kabouter schrijver en dichter Weet Veel, kabouter Bolwang van de technische dienst, kabouter Suizebol
van de groenvoorziening en beplanting en de kleine bioloog Klaasje Vaak met eekhoorntje Pluimpie en sinds kort woont er ook kaboutertje Wijsneus die de laatste tijd de bijbel bestudeert.
Daar staan een aantal huisjes waar kaboutergezinnetjes wonen, waarvan de mannen in het dorp hun werk hebben.

Dan komen we bij het statige huisje van koning Baardje die daar woont met zijn butler Joost, hond Kees en poes Rosalientje.

Koning Baardje had er een gewoonte van gemaakt om drie uur in de middag thee te drinken met Joost en dan de actuele dingen te bespreken en zo nodig aan te pakken.’ Nu we in het voorseizoen zitten kunnen we beginnen met wat voorlichting op papier te zetten over het geloof in Nederland.’ ‘Waarom wil je dit doen Joost?’ vroeg Baardje. ‘ Met al die nieuwe Nederlanders met hun eigen Religiën en gewoontes lijkt mij dat nodig.’ Ze moeten op alle lagere scholen dat hier van oudst veel Christelijke mensen wonen, die weten wat Pasen en Pinksteren betekend en dat het niet alleen om vrije dagen gaat.’ ‘Verder dat we Kerken hebben voor Katholieken en Protestanten en voor Joodse mensen zijn er Synagogen.’
Nieuw in ons land zijn de Moskeeën waar Islamieten en Mohamadanen naar toe gaan.’ ‘Op de hele wereld zijn er nog steeds Christelijke feestdagen en daarom

heb ik aan kabouter Wijsneus gevraagd of hij de Bijbel wil lezen en bestuderen om ook onze kinderen op de hoogte te kunnen brengen.’

 

‘Als hij daar mee klaar is komt hij naar uw

kantoor, we zetten alles op uw P.C., printen het uit, dan sturen we het naar juffrouw Truus en alle lagere scholen.’

Kabouter Baardje zat er nadenkend bij,  nam nog een slokje thee en zei: ‘ We moeten de kinderen ook laten weten waarom Katholieken Vasten en Carnaval vieren en Ramadan de Vastenmaand van de Mohammedanen is, die daarna hun suikerfeest hebben.’ ‘Ja er is nog veel te doen, hij keek glimlachend naar Joost en zei: ‘ dat we  mede door onze schriftgeleerde Wijsneus, de theologie hier in kabouterdorp gaan verkondigen is toch wel heel bijzonder.
’ ‘Net wat u zegt heer’, was het antwoord van de butler.