De purperrode mantel (Pasen)

        DE PURPERRODE MANTEL

                      PASEN.

De volgende weken was vlijtig kaboutertje Wijs Neus bezig met het bestuderen van de Bijbel. Zijn kabouter vriendjes zagen hem zelden nog buiten, alleen als hij op weg was naar de oude kabouter Weet Veel  om vragen te stellen.

‘Wat betekent het om Christen te zijn en hoe leven ze en wat denken ze.’
Kabouter Weet Veel had veel bijbel kennis en kon alles goed uitleggen. ‘Wijs Neus ik weet dat jij een opdracht hebt maar in dit geval moet je het zo beperkt mogelijk weergeven met alleen de betekenis van die feestdagen.’
De kabouter begon zijn verhaal met Jezus die beweerde dat hij de zoon van God was en dat hij mensen kon genezen van al hun kwalen. Bij het meer van Galilea heeft hij zijn eerste volgelingen en leerlingen aangenomen  om hen te onderwijzen in zijn leer. Ze volgden hem en zagen vele wonderen gebeuren, een verlamde man kon weer lopen, een blinde kon weer zien.          

Bij een dood meisje ging hij naar binnen, pakte haar bij de hand en zij stond op. Dit wonder werd overal bekend. Jezus riep zijn twaalf apostelen en gaf hen de macht om duivelse geesten uit te drijven en alle soorten kwalen en ziektes te genezen. ‘Pas op want de ongelovige mensen zullen jullie gevangen nemen en uitleveren.’ Jezus was net uitgesproken toen werd hij gevangen genomen omdat hij ronduit  gezegd had  dat hij de Messias, de Zoon van God en de Koning van de Joden was.’ ‘Dat is Godslastering

hij verdient de doodstraf’ riep het volk. Ze sloegen hem in de boeien en brachten hem naar de landvoogd Pilatus, die vroeg

‘wat moet ik doen met hem, hij heeft toch niets kwaads gedaan.’ ‘Aan het kruis met hem’ riepen ze. Jezus werd gegeseld, in zijn gezicht gespuwd en de soldaten van Pilatus trokken zijn kleren uit en deden hem een purperrode mantel aan, ze vlochten een krans van dorens die zij op zijn hoofd drukten en sloegen hem met een rieten stok. Hij moest zijn eigen kruisbalk dragen en zo kwamen ze op de martelplaats de berg Golgota aan. Daar werd hij aan het kruis genageld met twee misdadigers die links en rechts van hem kwamen te hangen.

Boven het hoofd van Jezus werd een bord

geplaatst met de tekst: ‘Dit is Jezus de koning van de Joden,’ Na uren hangen aan het kruis, riep Jezus; ‘ik heb zo’n dorst’ er werd een spons gehaald die met landwijn besprenkeld werd. De spons werd op de punt van een stok hem   toegestoken. Toen riep Jezus: ‘Het is volbracht’ liet zijn hoofd hangen en stierf.

’s Avonds kwam Jozef, hij ging naar Pilatus en vroeg of hij het lichaam van Jezus van het kruis afhalen mocht. Hij kreeg toestemming en wikkelde het in schoon wit linnen bracht het naar zijn eigen grafkamer die hij in de rotsen had laten uithakken. Hij liet een grote steen voor de ingang rollen en ging weg. Maria zat tegenover het graf en hield de wacht met een paar andere vrouwen. Er werd ook door Pilatus een militaire wacht ter beveiliging van de steen geplaatst.
 

De volgende morgen zaten Maria en de anderen naar het graf kijken toen was er plotseling een enorme aardbeving.  

Een engel van de Heer daalde af uit de hemel, ging op de steen zitten en rolde hem weg. Tegen de vrouwen zei hij: ‘Wees niet bang want Jezus is hier niet, Hij is opgestaan zoals hij gezegd had, ga aan zijn discipelen zeggen dat hij van de dood is opgestaan en dat jullie hem in Galilea weer zult zien.

 

                HEMELVAART.

Veertig dagen na Pasen werd Jezus opgenomen in de hemel en werden zijn apostelen gedoopt met de heilige geest en gingen er op uit om overal te prediken.

 

                PINKSTEREN.

Met Pinksteren waren de apostelen allemaal bij elkaar in één huis. Er verscheen een vuur dat op ieder van hen neerdaalde. Ze werden vervuld van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen. Nu konden ze aan ieder op de hele wereld het geloof in God den Vader verkondigen. Ze zeiden ook dat het  moet vaststaan dat Jezus die door de mensen gekruisigd is, door God tot Heer en Christus is gemaakt.
 
Dit verhaal sturen we naar de scholen als u het goed vindt.
Kabouter baardje knikte.Verstuur het maar.Het is goed als de kinderen de oude bijbelse betekenis van Pasen ook kennen.
Het verhaal over paashazen en kuikentjes en eieren verven kennen ze meestal al! Deze kennis maakt het plaatje compleet!