Er is een kindeke geboren

        ER IS EEN KINDEKE GEBOREN.

 

?xml:namespace>

Door het succes van het Sinterklaas feest in de circus tent, werd wederom het bestuur van kabouterdorp benaderd of dit met de kerst viering ook daar plaats kan vinden.Weer vond er overleg plaats, weer

zei Joost, ‘die scholen moeten weten welke liederen ingestudeerd moeten worden en de leerkrachten moeten het Christelijk kerst verhaal vertellen en ook het verhaal van de kerstman, zijn traditie en symbolen.’ ‘Je gebruikt het woord moeten nog al eens, waarom moet alles’

zei kabouter Baardje met een lachje.

‘Het moet omdat we in Nederland leven

met vele andere geloven en dat we ons eigen geloof en gewoontes in ere willen houden.’ Mag ik uw computer gebruiken

dan doen we alles gelijk per elektronische post de deur uit.

De geboorte van Jezus Christus wordt op 25 december gevierd. Maria zijn moeder was verloofd met Jozef een timmerman uit de stad Nazareth.

 

?xml:namespace>

 

?xml:namespace>

 Zij moesten zich in laten schrijven in hun eigen stad Bethlehem en waren daar op weg naar toe. Daar wilden ze trouwen maar Maria bemerkte dat ze in verwachting was, dat kwam door toedoen van een heilige Geest door God gezonden.

Jozef, die alles naar de wil van God deed, kreeg van een door de Heer gezonden engel te horen dat hij met Maria mocht trouwen. Zij zal een zoon krijgen en u moet hem de naam Jezus geven, (dat betekent verlosser). Hij zal zijn volk bevrijden van al hun zonden. In Bethlehem was het zo druk dat er geen plaats meer was in de herberg, maar ze mochten in de stal en daar is het kindje geboren, zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe. Op dat ogenblik

kwam uit de hemel een groep engelen die loofde God en zongen: ‘Ere, zij God in de hoge hemel, vrede op aarde onder de mensen van zijn welbehagen. Er kwamen

Schaapherders op bezoek, zij hadden

het nieuws ’s nachts in het veld van de engelen gehoord , zij knielden eerbiedig en dankte de here God.

 

Kort daarop kwamen er drie geleerden uit

het oosten in Jeruzalem aan. De wijze schriftgeleerden waren op zoek naar de koning der Joden die zojuist geboren moest zijn. Een ster die ze hadden zien opkomen wees hen de weg  en bleef stilstaan boven de stal waar het kindje met zijn moeder Maria verbleef. Ze knielde, brachten hulde, gaven kostbare

geschenken en eerde God. Jozef kreeg in zijn slaap bezoek van een engel, die waarschuwde voor koning Herodes die bang was voor concurrentie en het kindje

wilde doden. Jozef nam het kind en zijn moeder mee en vluchten naar Egypte.

Daar bleven ze tot ze hoorden van de dood van koning Herodes, ze keerden terug naar Israël en gingen wonen in de stad  Nazaret.

 --------------------------------------------------------------------                     

 DE KERSTMAN.

De kerstman is in 1931 bedacht door Coca Cola die een figuur zochten om hun frisdrank aan te prijzen. Zij noemden hem

Santa Claus naar het idee van Sinterklaas dat in 1924 door Nederlandse kolonisten was ingebracht.

 

?xml:namespace>

Zij stichten de stad Nieuw Amsterdam (New York) en daar is de kerstman toen bedacht. Het werd een dikke vrolijke man

met blozende wangen, wit haar, witte baard, gekleed in een rood wit pak, rode muts met witte randen, dit waren de kleuren van Coca Cola. Hij kreeg een koperen bel en een zak met snoep en cadeautjes. Bij sneeuw mocht hij gebruik maken van een arreslee met vier rendieren.

 

?xml:namespace>

-------------------------------------------------------------------

 

?xml:namespace>

Kabouter Bolwang kwam ook nog even langs om te vertellen dat het met  de circus tent en de directeur geregeld was.

‘Het grote kerstfeest in kabouterdorp is

Woensdag 21 december 14 uur  in de circustent Weltevree, gaarne 13.45 uur

Aanwezig.’ ‘Mooi dat kan ik straks ook nog even printen’ zei, Joost. Maar eerst

wil ik de kinderen nog iets vertellen over de:                    KERSTBOOM

 

?xml:namespace>

De mooiste kerstbomen komen uit Noorwegen, maar de oorsprong van dit fenomeen gaat volgens beweringen terug

Naar Duitsland,, waar de kerkhervormer

Maarten Luther een kerstboom in zijn huis haalde. Hij versierde de boom met kaarsen die de nachtelijke sterretjes moesten voorstellen. Van af die tijd werd het een gewoonte bij vele mensen een groen blijvende naaldboom te versieren.

Er kwamen slingers, belletjes, klokjes een piek en zelfs engelenhaar naar voorbeeld van een spinnenweb. Hulst stelde de doornen kroon van Jezus voor en de besjes de bloeddruppeltjes.

Ook een kerststal werd een versiersel in menig huisgezin, maar de boom is bij iedereen populair geworden.

Zo nu gaan we de verhaaltjes printen en naar de scholen sturen en de liederen die gezongen worden doe ik er apart bij waren de laatste woorden van Baardjes Butler.