Bestanden / Downloads

Bestand Downloaden
- Haarlemmerdijk Amsterdam
02 De Amsterdamse Haarlemmerdijk.pdf
-
Aanzien van een scheepvaartbuurt - Artikel over de Amsterdamse Haarlemmer-scheepvaartbuurt in de jaren 60 door Wim Huissen
in wijkkrant Jordaan & Gouden Real
Zie pagina 9
zie blz 9 Jordaan krant.pdf
Artikel over de winkel -
Interv Residence jan 1999.JPG
Artikel over het zonnetje - Artikel over het zonnetje
Verhaaltje Zonnetje Eveline.JPG
het nijvere vissertje -
02 Het nijvere vissertje download.pdf
Hilversum -
Voorblad Hilversumse herinneringen.pdf
Hilversumse herinneringen blad 2 tot 12 - scans van boekje hilversumse herinneringen
hilversumse herinneringen blad 2 tot 12.pdf
Middeleeuwse figuren - Verhaal en foto's over een promotie van de Haarlemmerbuurt buurt in middeleeuwse kledij
15 Middeleeuwse figuren voor download.pdf
Sinterklaasfeest. - Sinterklaasfeest Haarlemmerdijk en straat.Georganiseerd door de winkeliersvereniging.
Sinterklaas download.pdf
Wim als jongetje ook al vaardig met de pen! -
wim klein jongetje ook al met pen.pdf